เปิดเวบเมื่อ 08/12/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 15/10/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1801








บทความ
การเก็บรักษากาแฟคั่ว การเก็บรักษากาแฟคั่ว (อ่าน 3736/ตอบ 1)
 
                วิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาคุณภาพ และกลิ่นหอมของกาแฟคั่วให้คงอยู่เป็นระยะเวลานาน เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคกาแฟคั่ว-บด ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมักพบว่ากลิ่น-รสของกาแฟคั่วจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการเก็บไว้ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ผลิตประสบปัญหาในการหาวิธีเก็บรักษาที่เหมาะสมหลังจากการเปิด บรรจุภัณฑ์แล้ว หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งเป็นปริมาณมากเกินไป เป็นต้น
                การเก็บรักษากาแฟคั่วเม็ด-บดผงเพื่อให้คงคุณภาพด้านกลิ่น-รสชาติ ไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามความต้องการของผู้ผลิต และผู้บริโภคกาแฟคั่ว-บดนั้น มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ คือ
                1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กาแฟ คั่วเม็ด-บดผงจะมีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอย่างต่อเนื่อง และจะมีอัตราการการปล่อยค่อนข้างสูงในช่วงแรก การบรรจุกาแฟคั่วลงใจภาชนะบรรจุทันที โดยไม่มีการปล่อยให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกไปบ้าง จะทำให้ความดันภายในภาชนะบรรจุสูงมาก อาจทำให้บริเวณรอยปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ฉีกขาด หรืออาจเกิดการระเบิด หรือทำให้กาแฟฟุ้งกระจาย เมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ครั้งแรก แม้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในเม็ดกาแฟจะสามารถป้องกันออกซิเจนได้เป็น ระยะเวลาหนึ่ง แต่การปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แต่การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกาแฟคั่วเม็ดและกาแฟที่ผ่านการบดจนเป็น ผงออกมาอยู่ตลอดเวลา ก็มีผลต่อการทำให้กลิ่นรสของกาแฟคั่วด้อยลงไปด้วย
                2. แก๊สอออกซิเจน ระหว่าง การเก็บพักกาแฟไว้ในสภาพบรรยากาศปกติ สารประกอบที่ให้กลิ่น-รส ( aromatic compound ) และสารประเภทไขมันที่มีในเม็ดกาแฟจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้จะถูกเร่งด้วยแสงและการบด เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และพื้นที่ผิวสัมผัสกับอากาศมีมากขึ้น ทำให้กาแฟสูญเสียกลิ่นรสที่ดีไปได้อย่างรวดเร็ว จึงควรบรรจุกาแฟทันทีหลังจากการเก็บพัก หรือปล่อยให้คาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกไปบ้างแล้ว
                3. สารประกอบประเภทน้ำมันและสารระเหยต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน หรือไอน้ำในอากาศ และการถูกเร่งปฏิกิริยาด้วยอุณหภูมิสูง ทำให้กลิ่น-รสเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียไป
                4. ความชื้นหรือไอน้ำในอากาศ กาแฟ คั่วเม็ด-บดผง สามารถดูดความชื้นได้ง่ายความชื้นที่เพิ่มขึ้นจะเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และปฏิกิริยาชีวเคมีอื่นๆ เป็นผลทำให้คุณภาพของกาแฟด้อยลง
                5. อุณหภูมิและแสงแดด อุณหภูมิที่สูงและพลังงานจากแสงแดด จะมีผลต่อการเร่งการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และทำให้สารประกอบที่ระเหยได้ และระเหยไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กลิ่น-รสชาติสูญเสีย และทำให้เกิดการเหม็นหืนเร็วขึ้นด้วย
                บรรจุภัณฑ์ เป็น ส่วนสำคัญของแผนการตลาดและการจำหน่าย เพราะนอกจากคุณสมบัติในการป้องกันการเสื่อมคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แล้วยังสามารถเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ถึง คุณภาพของสินค้า และดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคมักมีความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับรูปลักษณ์ ความสวยงาม และความสะดวกเสมอ ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเปิดและปิดได้ง่าย การออกแบบลวดลายสวยงาม สะดุดตา แลมีการจัดวางไว้บนชั้นวางสินค้าในร้านจำหน่าย หรือในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น
                ข้อพิจารณาสำหรับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในการบรรจุผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว-บด มีหลายประการทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ ระบบที่ใช้ในการบรรจุความต้องการและความนิยมของผู้บริโภค รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย อาทิ
                คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ เช่น การป้องกันการซึมผ่านของแก๊สต่างๆเข้ามาใน บรรจุภัณฑ์ (โดยเฉพาะแก๊สออกซิเจน) การปล่อยผ่านแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากภายในบรรจุภัณฑ์ออกสู่ภายนอก การป้องกันการซึมผ่านของความชื้น การป้องกันการซึมผ่านของสารประกอบประเภทไขมันจากกาแฟ การปิดผนึกได้แน่นสนิท การใช้กับเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีความแข็งแรง ทนทาน และความเหมาะสมสำหรับการขนส่ง เป็นต้น
                ระบบที่ใช้ในการบรรจุ เช่น การบรรจุหลังจากมีการเก็บพักกาแฟคั่วเป็นระยะ เวลาหนึ่ง การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีช่องทางสำหรับการระบายแก๊สภายในออก การบรรจุภาย ใต้สุญญากาศ การบรรจุร่วมกับสารดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซด์ หรือร่วมกับสารดูดกลืนออกซิเจน หรือร่วมกับแก๊สไนโตรเจน เป็นต้น
                ความต้องการและความนิยมของผู้บริโภค เช่น ขนาดหรือปริมาณการซื้อต่อครั้งของผู้บริโภค การออกแบบและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ลักษณะการวางบรรจุภัณฑ์บนชั้นวางสินค้า และการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
                ความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกก็จะมีคุณสมบัติสำหรับ การใช้ประโยชน์ในระยะสั้นหรือคุณภาพของวัสดุไม่ดีหรือไม่หนาเท่าที่ ควร ปริมาณการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ต่อครั้งอาจมีกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้น ต่ำเป็นจำนวน พัน หมื่น หรือ แสนใบ การสั่งซื้อเป็นปริมาณมากอาจมีราคาถูกกว่าการสั่งซื้อปริมาณน้อย แต่ถ้ามีอัตราการใช้บรรจุภัณฑ์ค่อนข้างช้า บรรจุภัณฑ์อาจเกิดการเสื่อมคุณภาพ นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของเครื่องจักรที่ใช้กับระบบ การบรรจุที่เหมาะสมอีกด้วย
                ข้อสังเกตประการหนึ่งสำหรับวิธีที่มีการแนะนำกับโดยทั่วไปคือ การเก็บรักษากาแฟคั่วในตู้เย็นเพื่อให้คงคุณภาพได้เป็นระยะเวลานานๆเนื่อง จากกาแฟคั่วมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นต่างๆ ได้ดี หากต้องการเก็บกาแฟคั่วในตู้เย็น ก็ควรบรรจุกาแฟคั่วในภาชนะที่มีฝาปิดแน่นสนิทก่อนที่จะนำไปใส่ในตู้เย็น เพื่อป้องกันมิให้กาแฟคั่วมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ขณะเดียวกันก็ป้องกันมิให้ตู้เย็นเต็มไปด้วยกลิ่นกาแฟคั่วด้วย ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การเก็บกาแฟคั่วเม็ดไว้ในตู้เย็นเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อนำออกมาจากตู้เย็น กาแฟเม็ดจะมีการดูดความชื้นทำให้มีความกรอบน้อยลง หรือมีความความเหนียวมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องบดทำงานหนัก หรือมีโอกาสสึกหรอมากขึ้น ดังนั้น เครื่องชงแบบอัตโนมัติที่มีส่วนของการบดกาแฟเม็ดรวมอยู่ด้วย จึงไม่แนะนำให้ใช้กับกาแฟเม็ดที่ผ่านการแช่ตู้เย็นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง การเก็บรักษากาแฟคั่วด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆสามารถยืดระยะเวลา การรักษาคุณภาพได้ระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบต่างๆภายในกาแฟคั่วแบบเม็ด หรือกาแฟคั่วแบบบดผงจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในทางด้อยลงตลอดเวลา ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วในปริมาณเท่าที่ต้องการบริโภค พร้อมทั้งพิจารณาข้อมูลวันที่ผลิตบนฉลากผลิตภัณฑ์ และในการเก็บรักษาหลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วไม่ควรเก็บไว้เป็นระยะเวลา เกินกว่า 3-4 สัปดาห์ เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้รื่นรมย์กับกลิ่น - รสและความสดใหม่ของกาแฟคั่วอย่างแท้จริง
 
ความคิดเห็นที่ 0
At last! Someone with the isnihgt to solve the problem!
lucy email
(10/02/2555 17:38:21) IP. 62.58.14.xx
Total: 1:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
Fun & Emotion Icon Click here for more.
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง